Vyhláška  č.  45/2021 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2021 Účinnost od: 24.02.2021
Uveřejněno v č. 21/2021 Sbírky zákonů na straně 522