Nález  č.  47/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Oblasti úpravy:
OSVOJENÍ. ADOPCE.;MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ. MEZINÁRODNÍ PRÁVO PROCESNÍ.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2020 Účinnost od: 09.02.2021
Uveřejněno v č. 21/2021 Sbírky zákonů na straně 524