Nález  č.  49/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 02.02.2021 Účinnost od: 11.02.2021
Uveřejněno v č. 23/2021 Sbírky zákonů na straně 546