Sdělení  č.  3/2021 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ A BANKOVNÍ ORGANIZACE.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o hospodářských stycích.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2014 Účinnost od: 18.06.2020
Uveřejněno v č. 3/2021 Sbírky mezinárodních smluv na straně 26