Sdělení  č.  4/2021 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2012 Účinnost od: 31.12.2020
Uveřejněno v č. 3/2021 Sbírky mezinárodních smluv na straně 33