Sdělení  č.  6/2021 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
Oblasti úpravy:
Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 25.10.2016 Účinnost od: 20.02.2021
Uveřejněno v č. 4/2021 Sbírky mezinárodních smluv na straně 58