Usnesení  č.  56/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení vstupu a opuštění území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov)
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 11.02.2021 Účinnost od: 12.02.2021 Zrušeno: 15.02.2021
Uveřejněno v č. 26/2021 Sbírky zákonů na straně 626

Pozn.: Usnesení vlády č. 121/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.