Zákon  č.  51/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 28.01.2021 Účinnost od: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 24/2021 Sbírky zákonů na straně 603