Vyhláška  č.  52/2021 Sb.
Ministerstva vnitra
o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 05.02.2021 Účinnost od: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 24/2021 Sbírky zákonů na straně 605