Zákon  č.  53/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Správa na úseku MTZ a státních hmotných rezerv.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.2021 Účinnost od: 27.02.2021
Uveřejněno v č. 25/2021 Sbírky zákonů na straně 610