Nařízení  č.  54/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 08.02.2021 Účinnost od: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 25/2021 Sbírky zákonů na straně 612