Nařízení  č.  55/2021 Sb.
Vlády České republiky
kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Rostlinná výroba.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 08.02.2021 Účinnost od: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 25/2021 Sbírky zákonů na straně 616