Usnesení  č.  59/2021 Sb.
Vlády České republiky
o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 14.02.2021 Účinnost od: 15.02.2021 Zrušeno: 27.02.2021
Uveřejněno v č. 28/2021 Sbírky zákonů na straně 642

Pozn.: Usnesení vlády č. 125/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus. Zrušeno v souvislosti s usnesením poslanecké sněmovny č. 84/2021 Sb.