Usnesení  č.  64/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 14.02.2021 Účinnost od: 15.02.2021 Zrušeno: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 28/2021 Sbírky zákonů na straně 656

Pozn.: Usnesení vlády č. 130/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.