Usnesení  č.  67/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 14.02.2021 Účinnost od: 15.02.2021 Zrušeno: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 28/2021 Sbírky zákonů na straně 661

Pozn.: Usnesení vlády č. 133/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.