Usnesení  č.  69/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zajištění kritické infrastruktury)
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 14.02.2021 Účinnost od: 15.02.2021 Zrušeno: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 28/2021 Sbírky zákonů na straně 664

Pozn.: Usnesení vlády č. 135/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.