Usnesení  č.  73/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 14.02.2021 Účinnost od: 15.02.2021 Zrušeno: 27.02.2021
Uveřejněno v č. 28/2021 Sbírky zákonů na straně 672

Pozn.: Usnesení vlády č. 141/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus. Zrušeno v souvislosti s usnesením poslanecké sněmovny č. 84/2021 Sb.