Usnesení  č.  75/2021 Sb.
Vlády České republiky
o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2021 Účinnost od: 16.02.2021 Zrušeno: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 29/2021 Sbírky zákonů na straně 682

Pozn.: Usnesení vlády č. 167/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.