Vyhláška  č.  57/2021 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Oblasti úpravy:
Prvotní evidence.;Daně spotřební obecně.;Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.;
Schváleno (Vydáno): 11.02.2021 Účinnost od: 17.02.2021
Uveřejněno v č. 27/2021 Sbírky zákonů na straně 634

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 5 a čl. II bodu 3 nabývají účinnosti 1.1.2022.