Nařízení  č.  76/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2021 Účinnost od: 17.02.2021
Uveřejněno v č. 30/2021 Sbírky zákonů na straně 690

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.