Zákon  č.  77/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 04.02.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 31/2021 Sbírky zákonů na straně 698