Vyhláška  č.  78/2021 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Plynárenství. Topný plyn.;Plynofikace. Rozvody plynu.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2021 Účinnost od: 01.07.2021
Uveřejněno v č. 31/2021 Sbírky zákonů na straně 699