Vyhláška  č.  80/2021 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 16.02.2021 Účinnost od: 06.03.2021
Uveřejněno v č. 32/2021 Sbírky zákonů na straně 708

Pozn.: Ustanovení bodů 8 a 15 nabývají účinnosti 27.10.2022.