Usnesení  č.  108/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (usnadnění výplaty sociálních dávek)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.2021 Účinnost od: 27.02.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 39/2021 Sbírky zákonů na straně 916

Pozn.: Usnesení vlády č. 208/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.