Nařízení  č.  117/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Státní celní správa.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 01.03.2021 Účinnost od: 02.03.2021
Uveřejněno v č. 42/2021 Sbírky zákonů na straně 954

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.