Seznam  č.  FZ03/2021
Ministerstva financí
smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o ochraně a výměně informací.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 05.03.2021 Účinnost od: 05.03.2021
Uveřejněno v č. 15/2021 Finančního zpravodaje na straně 2