Sdělení  č.  14/2021 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Oblasti úpravy:
Gruzie. Republika Gruzie.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2019 Účinnost od: 01.03.2021
Uveřejněno v č. 9/2021 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2802