Nález  č.  124/2021 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Územní plánování, investiční výstavba.;Stavební řízení. Stavební řád.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 26.01.2021 Účinnost od: 10.03.2021
Uveřejněno v č. 46/2021 Sbírky zákonů na straně 1007