Sdělení  č.  RS02/2021
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.
Schváleno (Vydáno): 10.03.2021 Účinnost od: 10.03.2021
Uveřejněno v č. 46/2021 Sbírky zákonů na straně 1028