Pokyn  č.  GFŘ-D-47
Generálního finančního ředitelství
k promíjení příslušenství daně
Oblasti úpravy:
Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 11.03.2021 Účinnost od: 17.03.2021
Uveřejněno v č. 17/2021 Finančního zpravodaje na straně 2