Usnesení  č.  130/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2021 Účinnost od: 16.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 50/2021 Sbírky zákonů na straně 1106

Pozn.: Usnesení vlády č. 292/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.