Vyhláška  č.  125/2021 Sb.
Energetického regulačního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Elektrická energie. Elektřina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 09.03.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 47/2021 Sbírky zákonů na straně 1034

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 13, 17, 20, 25 až 28, 35, 49, 76, 77, 91, 98 až 102, 118, 119 a čl. II nabývají účinnosti 1.4.2021. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2022.