Vyhláška  č.  126/2021 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 11.03.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 48/2021 Sbírky zákonů na straně 1082