Vyhláška  č.  127/2021 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Zbraně a střelivo (obecně).;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2021 Účinnost od: 18.03.2021
Uveřejněno v č. 48/2021 Sbírky zákonů na straně 1090