Sdělení  č.  128/2021 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2021 Účinnost od: 17.03.2021
Uveřejněno v č. 48/2021 Sbírky zákonů na straně 1095