Vyhláška  č.  129/2021 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Závodní stravování. Školní stravování. Stravování v zařízeních.;
Schváleno (Vydáno): 09.03.2021 Účinnost od: 01.04.2021
Uveřejněno v č. 49/2021 Sbírky zákonů na straně 1098