Sdělení  č.  RS03/2021
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno (Vydáno): 17.03.2021 Účinnost od: 17.03.2021
Uveřejněno v č. 49/2021 Sbírky zákonů na straně 1100