Usnesení  č.  132/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2021 Účinnost od: 20.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 51/2021 Sbírky zákonů na straně 1115

Pozn.: Usnesení vlády č. 297/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.