Usnesení  č.  134/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob, zákaz opuštění okresu)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2021 Účinnost od: 22.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 51/2021 Sbírky zákonů na straně 1123

Pozn.: Usnesení vlády č. 299/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.