Usnesení  č.  135/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2021 Účinnost od: 22.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 51/2021 Sbírky zákonů na straně 1127

Pozn.: Usnesení vlády č. 300/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.