Zákon  č.  136/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;Epidemie. Pandemie.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2021 Účinnost od: 19.03.2021
Uveřejněno v č. 52/2021 Sbírky zákonů na straně 1130

Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.