Usnesení  č.  139/2021 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování medicinálním kyslíkem)
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 22.03.2021 Účinnost od: 22.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 54/2021 Sbírky zákonů na straně 1146

Pozn.: Usnesení vlády č. 312/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.