Nařízení  č.  137/2021 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana dětí.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2021 Účinnost od: 20.05.2021
Uveřejněno v č. 53/2021 Sbírky zákonů na straně 1138

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 nabývají účinnosti 21.5.2021.