Sdělení  č.  138/2021 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 22.03.2021 Účinnost od: 23.03.2021
Uveřejněno v č. 53/2021 Sbírky zákonů na straně 1139