Sdělení  č.  15/2021 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i.
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 06.10.2020 Účinnost od: 01.02.2021
Uveřejněno v č. 10/2021 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2826