Usnesení  č.  146/2021 Sb.
Vlády České republiky
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Epidemie. Pandemie.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2021 Účinnost od: 27.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 57/2021 Sbírky zákonů na straně 1234

Pozn.: Usnesení vlády č. 314/2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.