Usnesení  č.  147/2021 Sb.
Vlády České republiky
o změně krizových opatření
Oblasti úpravy:
Epidemie. Pandemie.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2021 Účinnost od: 27.03.2021 Zrušeno: 12.04.2021
Uveřejněno v č. 57/2021 Sbírky zákonů na straně 1235

Pozn.: Usnesení vlády č. 315/2021. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.