Sdělení  č.  149/2021 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2021 Účinnost od: 31.03.2021
Uveřejněno v č. 58/2021 Sbírky zákonů na straně 1251