Zákon  č.  151/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Oblasti úpravy:
ZAHRANIČNÍ OBCHOD.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2021 Účinnost od: 15.04.2021
Uveřejněno v č. 59/2021 Sbírky zákonů na straně 1275