Zákon  č.  152/2021 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
METROLOGIE. MĚROVÁ SLUŽBA.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2021 Účinnost od: 13.06.2021
Uveřejněno v č. 59/2021 Sbírky zákonů na straně 1277